Cenník

Technické kontroly Cena s DPH
Motocykel 17,00 €
Osobné vozidlo M1,N1 24,00 €
Osobné vozidlo + LPG, CNG 27,00 €
Osobné vozidlo - dovoz 24,00 €
Príves do 750 kg, O1 16,00 €
Príves nad 750 kg, O2 25,00 €
Zvláštna kontrola 11,00 €
Administratívna kontrola 10,00 €
Opakovaná kontrola 13,00 €
Emisné kontroly Cena s DPH
Osobné vozidlo - benzín bez katalyzátora 20,00 €
Osobné vozidlo - benzín s katalyzátorom 24,00 €
Osobné vozidlo - diesel 24,00 €
Administratívna kontrola 10,00 €
Nálepka 3,00 €
Osvedèenie 2,00 €
Ceny kontrol sú kompletné, zahŕňajú aj cenu nálepky a osvedčenia.